AKTUALNOŚCI

26.06.2020r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań oraz podziękowań. Zakończenie roku szkolnego 2019/20 wyglądało zupełnie inaczej od tych, które odbywały się we wcześniejszych latach. Wszystko z powodu sytuacji epidemicznej, która wciąż wymaga od nas dystansu społecznego. Uczniowie i nauczyciele przez długie lata będą wspominać ten rok szkolny. W tym roku świadectwa były rozdawane w maseczkach na twarzach, bez tradycyjnej akademii, uroczystego apelu z programem artystycznym. Dyrekcja przygotowała harmonogram dla poszczególnych grup. Wyznaczone były określone godziny odbioru dokumentów, świadectw, nagród i dyplomów z uwzględnieniem rygorów sanitarnych. Wychowawcy klas wydawali świadectwa w małych grupach. Fajnie było spotkać się choć na chwilę z kolegami, koleżankami i ze swoimi nauczycielami......

czytaj dalej ...

18.05.2020r.

Szanowni Państwo

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie
utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało
o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
do dnia 26 czerwca 2020 r.,

Jednocześnie podjęto decyzję o stopniowym uruchamianiu szkół, wg poniższego harmonogramu:

od 18 maja br.:

  • możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych za zgodą rodziców i uczniów w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I - III szkół podstawowych;
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - pobierz >>
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
  • organizacja konsultacji i pracy bibilioteki szkolnej od 25.05.2020r. >>

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przyjętych przez SP16 rozwiązaniach uwzględniających Państwa decyzje oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Bardzo proszę śledzić na bieżąco wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły


24.04.2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostało do 24 maja br.
Obowiązują nowe regulacje w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty

Termin główny: 16 - 18 czerwca i termin dodatkowy: 7 - 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.


Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - zostaną one także Państwu i Państwa dzieciom przekazane za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego.


Dyrektor szkoły


04.2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
przedłużone zostało do 24 kwietnia br.

Obowiązują nowe regulacje w sprawie
harmonogramu egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

Komunikat w tej sprawie nowego harmonogramu egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony przez dyrektora CKE nie później niż
na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną Państwu przekazane po tym, jak zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Dyrektor szkoły


03.2020r.

W związku z nowym rozporządzeniem MEN
w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
szkoła prowadzi zajęcia w formie nauczania na odległość.

Podstawowym narzędziem zdalnego nauczania jest w naszej szkole
dziennik elektroniczny UONET+.

Rodzice uczniów klas I - III oraz Uczniowie klas IV - VIII proszeni są
zapoznawanie się z materiałami przesyłanymi przez nauczycieli
w dzienniku elektronicznym w zakładce „wiadomości”.
Nie ma obowiązku drukować przesyłanych przez nauczycieli materiałów.

Rozwiązane zadania bądź inne efekty swojej pracy, które podlegać będą ocenianiu,
uczniowie będę przesyłać konkretnemu nauczycielowi na jego adres mailowy.
Wykaz adresów mailowych nauczycieli znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Dla uczniów >> materiały dydaktyczne”

Bardzo proszę na bieżąco śledzić informacje
na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
W przypadku pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły
w godz. od 7:00 do 15:00.


Dyrektor szkoły


06.2020r.

EKOLOGIA. JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO?

W roku szkolnym 2019/2020uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu EKOLOGIA. JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO? we współpracy z Uniwersytetem Dzieci. Uczniowie kształtowali swoje kompetencje społeczne, poszerzyli wiedzę przyrodniczą na temat ochrony środowiska. W ramach projektu przeprowadzono 8 zajęć - w tym 2 o tematyce wychowawczej oraz 4 o tematyce ekologicznej. W ramach zajęć o tematyce wychowawczej zrealizowano tematy Jak wspólnie zapracować na sukces oraz Jak rozpoznawać emocje. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego warto współpracować, jakie role odgrywamy w grupie podczas współpracy, co sprzyja współpracy i prowadzi do sukcesów......

czytaj dalej ...

05.2020r.

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - „Dzikie jest piękne”
Uczeń klasy 6a SEBASTIAN BŁASZCZYK
zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym
„Dzikie jest piękne”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Będzinie
Gratulacje

czytaj dalej ...

05.2020r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PORTRET MOJEJ RODZINY”

Biblioteka oraz świetlica szkolna zorganizowały w maju konkurs „Portret mojej rodziny”, którego celem było kształtowanie szacunku dla rodziny, wzmacnianie poczucia więzi, propagowanie wśród dzieci aktywności twórczej. Tematyka konkursu związana była z Dniem Matki, Dniem Ojca oraz Dniem Dziecka, obchodzonymi w maju i w czerwcu. Zdjęcia prac konkursowych uczniowie wysyłali organizatorom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Gabriela Latała kl. 2a, Kacper Derek kl. 1b
II miejsce - Szymon Grudziecki kl. 1b, Dawid Sierlecki kl. 2b
III miejsce - Julia Janik kl. 2b, Maja Gumuła kl. 3b


czytaj dalej ...

28.05.2020r.

WIRTUALNY MARSZ NADZIEI

Dnia 28 maja na (Facebook/HospicjumSosnowieckie) Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła będą publikowane zdjęcia. Znajdują się tam również fotografie wolontariuszy z naszej szkoły. O godz. 18.00 w Comityva 2.0 live music pub rozpocznie się koncert w wykonaniu Łukasza Samburskiego oraz Wiktorii Kubickiej, całość imprezy poprowadzi Agnieszka Zaręba. Podczas koncertu będzie można usłyszeć wypowiedzi gości oraz zobaczyć nadesłane zdjęcia. Koncert będzie transmitowany między innymi poprzez Facebooka Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła. Od 19.05. do 30.06 na: https://zrzutka.pl/fynmuc (Aranżacja sal na oddziale stacjonarnym w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła), trwa zbiórka na nową aranżację sal dla podopiecznych oddziału stacjonarnego. Celem jest stworzenie domowych, ciepłych i przytulnych pokoi, w których chorzy i ich bliscy będą czuć się jeszcze bardziej komfortowo.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!
Każdy z Was jest ważny!

03.05.2020r.

Konstytucja 3 maja

„Trzeci Maj” - Michał Arct
Maj- rocznica pięknych serc!
Maj- rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli.

Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg.
Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała
W jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała.

Tym co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
Przed pamiątką chyląc głowy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą pisaną konstytucją w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.......

czytaj dalej ...

04.2020r.


CZYTANIE... TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ WYMYŚLIŁA.

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
uhonorowało laurami XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu KRAM Z POEZJĄ
troje uczestników, a w gronie zwycięzców jest:
Zdobywczyni III miejsca
WIKTORIA LATOS ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu
uczennica Pani Iwony Ambroziak

Laureatom i wszystkim uczestnikom XXI KRAMU Z POEZJĄ dziękujemy
oraz gratulujemy otwartości myślenia i wrażliwości na słowo w poezji!
Składamy podziękowania Nauczycielom języka polskiego
za rozbudzanie pasji czytelniczych wśród młodzieży!

Organizatorzy XXI KRAMU Z POEZJĄ:
Barbara Strączek i Michał Orczyk

Sosnowiec * kwiecień 2020

04.2020r.


Z przyjemnością informujemy, że uczeń kl. 8a

JAKUB TABOROWSKI

zdobył tytuł

Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

oraz

Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego

Serdecznie gratulujemy!!


03.2020r.

W celu przeciwdziałania zachorowalności na grypę i przeziębienie wskazana jest m.in. izolacja chorego od otoczenia. Kluczowe znaczenie w leczeniu ma zapewnienie wystarczającej ilości wypoczynku w ciągu dnia i nocy.
W związku z powyższym w celu ochrony siebie i innych uprasza się rodziców dzieci mających objawy chorobowe o pozostawienie ich w domu do czasu wyzdrowienia.


Dyrektor SP16


03.2020r.

MISTRZ-unio matematyki

Z końcem zimy w naszej szkole kolejny już raz został przeprowadzony szkolny konkurs matematyczny, dzięki któremu poznaliśmy „Mistrz-unia” Królowej Nauk 2020. Celem konkursu było popularyzowanie i zainteresowanie uczniów klas młodszych matematyką. O tytuł rywalizowało liczne grono miłośników matematyki z klas I-ych, II-ich i III-ich. Poziom trudności zadań był dostosowany do poszczególnych klas. Minimalne różnice punktowe zadecydowały o zwycięstwie w każdej kategorii wiekowej. Oto nasi zwycięscy:

K L A S Y I-sze
I miejsce - Wiktor Bartosik kl. 1a
II miejsce - Nikodem Sikora kl. 1b i Zuzanna Majcher kl. 1a
III miejsce - Małgorzata Śmidowicz kl. 1a i Szymon Grudziecki kl. 1b
Wyróżnienie: Alicja Śpiewla kl. 1a i Wojciech Płonka kl. 1b

czytaj dalej ...

03.2020r.

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„WIELKANOCNE OZDOBY”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziały w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych pt. „WIELKANOCNE OZDOBY” więcej szczegółów w regulaminie (pobierz tutaj).
Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz kategorię należy dostarczyć do 01 kwietnia 2020r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Okrzei 56
41-219 Sosnowiec


02.03.2020r.

Wyjazd na polsko-angielskie przedstawienie „Czerwonego Kapturka”

Klasy 4a,5a,5b,6a wybrały się 2 marca 2020 r. do teatru w Czeladzi na polsko-angielskie przedstawienie pt „Czerwony Kapturek”. Klasyczna wersja bajki została przedstawiona w sposób humorystyczny. Aktorzy w języku polskim i angielskim grali swoje role, śpiewali piosenki, nawiązywali kontakt z publicznością. W trakcie widowiska uczniowie mieli możliwość reagowania w dwóch językach na wypowiadane kwestie aktorów. Widzowie lub aktorzy bezpośrednio tłumaczyli angielskie wyrazy i wyrażenia użyte w spektaklu......

czytaj dalej ...

28.02.2020r.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole

Żołnierze Wyklęci - ŻOŁNIERZE BOHATEROWIE polskiego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli o Polskę wolną, niezależną od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Działali w konspiracji w latach 1943-1947.

W piątek 28 lutego 2020 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbył się apel dla klas 6-8 poświęcony ich pamięci. Uczniowie z klas 8b oraz 6a zapoznali uczniów z sylwetkami żołnierzy oraz ich bohaterska działalnością. W trakcie uroczystości szkolny chór wykonał pieśni patriotyczne, a Kuba Marchewka odegrał na puzonie „Rotę”. Organizatorami uroczystości byli: Hanna Kałużna, Małgorzata Traczyk, Piotr Wójcik.

czytaj dalej ...

03.2020r.

UWAGA MAŁE I DUŻE DZIECIAKI !!!!!
NADCHODZĄ „EKOLOGICZNE ZWIERZAKI CUDAKI”

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-IV.

CELE KONKURSU:
- Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów.
- Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.
- Wykorzystanie w kreatywny sposób surowców wtórnych.
KRYTERIA OCENY:
- Oryginalność pomysłu.
- Estetyka wykonania.
- Różnorodność surowców wtórnych wykorzystanych do stworzenia zwierzaka.
Praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasę. „Zwierzaki” prosimy oddawać w bibliotece szkolnej lub do sali nr.12.
Zakończenie konkursu 13.03.2020r.
Ogłoszenie wyników konkursu 18.03.2020r.

Organizatorzy: mgr Monika Prymka-Gzik
mgr Monika Wilk


17-21.02.2020r.

Warsztaty Euroweek

W dniach 17-21.02 kl. 5a wraz z opiekunami wzięła udział w warsztatach fundacji Euroweek w Międzygórzu. Euroweek jest programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność. Warsztaty prowadzą doświadczeni wolontariusze z wielu krajów.....

czytaj dalej ...

02.2020r.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

Zainteresowanie konkursem wśród uczniów klas V - VIII było bardzo duże. Uczniowie przynieśli wiele przepięknych zdjęć przedstawiających piękno przyrody ojczystej i światowej dlatego wybór był bardzo trudny.
Oto zwycięzcy:
I miejsce - Filip Jagiełła - klasa VI a
II miejsce - Jan Nasiek - klasa VI c
III miejsce - Oskar Sadowski - klasa V b i Mateusz Grudziecki - klasa V b
IV miejsce - Julia Malik - klasa VI a i Ines Karczewska - klasa Vc
Gratulacje!!!

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec