BIBLIOTEKA SZKOLNA

W bibliotece:

 • Chętnie Cię widzimy
 • Nie stawiamy stopni
 • Do niczego nie zmuszamy

W bibliotece możesz:

 • Wybierać i wypożyczać książki
 • Czytać czasopisma
 • Przeglądać ciekawe książki
 • Myśleć

CZYTELNIKÓW ZAPRASZAMY W DNIACH

 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • piątek
 • 9.00 - 11.30
 • 8.30 - 11.30
 • 8.30 - 9.30
 • 9.00 - 12.30
 • 9.30 - 11.30

W tych dniach uczniowie mogą korzystać z czytelni, gdzie oprócz książek i czasopism znajdują się dwa komputery.W bibliotece można znaleźć wiele ciekawych książek, imponująco przedstawia się zbiór nowości, głównie wydań albumowych, które poszerzają w ciekawy sposób ogólną wiedzę uczniów.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Godziny pracy biblioteki są podane na drzwiach wejściowych.
 • W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 3 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie, ogranicza się liczbę wypożyczeń do jednego egzemplarza.
 • Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę do bibliotekarza.
 • Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 • W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu.
 • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półki z czasopismami.
 • Księgozbiór podręczny udostępnia bibliotekarz.
 • Wykorzystane książki należy zwrócić bibliotekarzowi, a czasopisma odkładać na miejsce.
 • Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec