Dokumenty do pobrania


ARTYKUŁY

  1. Możliwości integracji społeczności szkolonej poprzez grę w Bule -
  2. W jaki sposób organizować pracę z uczniem z zespołem Aspergera -

ZAŁĄCZNIKI W FORMACIE DOC:

  1. KARTA WYCIECZKI -
  2. ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA -
  3. OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA - ŚWIADKA WYPADKU UCZNIA -
  4. ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE SZKOLNEJ -
  5. REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW -
  6. ZGODA NA UDZIAŁ W WYJŚCIU GRUPOWYM -
  7. KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA PRZY KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH -


Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec