Dokumenty Sp16


  • Statut Sp16 >>
  • Wymagania edukacyjne >>
  • Program wychowawczo - profilaktyczny >>

  • Regulamin dziennika elektronicznego SP16 >>
  • Regulamin świetlicy szkolnej >>
  • Regulamin biblioteki szkolnej (od 01.09.2020r.) >>

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec