Doradca zawodowy


mgr Wioletta Rudzka


Godziny pracy
czwartek12:35 - 14:35 (sala nr 18)
piątek8:00 - 9:30 (sala nr 18)

Zadania doradcy zawodowego

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
  4. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

2019/2020

17.10.2019r.

17 października uczniowie klasy 7a i 8b uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Na początek uczniowie spotkali się z doradcą zawodowym Elektronika w sali audytorium, która przekazała ogólne informacje o charakterze szkoły i zasadach przyjęcia do placówki. Następnie uczniowie wzięli udział w dwóch zajęciach - programowanie graficzne w programie Photoshop oraz elektronicznych. Warsztaty odbywały się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, którego inauguracja miała miejsce 15 października, i w których uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Iwona Woźniak oraz doradca zawodowy mgr Wioletta Rudzka.

2018/2019

Szanowni Państwo!
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji, terminów egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposobu punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.


Gościem ostatniego zebrania z rodzicami klas ósmych, 6 marca była przedstawicielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Pani Dorota Zalas, pełniąca także funkcję doradcy zawodowego w Technikum Transportowym. Pani Zalas przedstawiła zebranym ofertę edukacyjną CKZiU w zakresie możliwości dalszego kształcenia po zakończeniu szkoły podstawowej. Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali grafik dni otwartych, z zaproszeniem do odwiedzenia szkoły oraz broszury informacyjne. Pani Dorota Zalas odwiedziła ponownie naszą szkołę 12 marca i spotkała się z uczniami klas 8a i 8b. Przedstawiła uczniom prezentację szkół wchodzących w skład CKZiU, przy ul. Kilińskiego 25, odpowiadała na pytania, przeprowadziła indywidualne rozmowy z zainteresowanymi uczniami


18 października 2018r odbyło się spotkanie klas ósmych z pedagogiem Liceum Policyjnego - p. Aleksandrą Górą, która przedstawiła uczniom ofertę szkoły, w tym kierunki kształcenia, warunki rekrutacji oraz perspektywę zatrudnienia po jej ukończeniu. Odpowiedziała na wiele ciekawych pytań uczniów dotyczących nauki w danej szkole.


Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec