Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej w SP nr 16 w Sosnowcu

Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu była współorganizatorem wydarzenia patriotycznego w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza pt. „Naród w drodze do wolności” , które było oficjalnym otwarciem obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W wydarzeniu, które miało miejsce 18 kwietnia 2018r. uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Sosnowca, radni Urzędu Miejskiego, posłowie oraz inni zaproszeni goście, uczniowie. Na uroczystość zaproszeni zostali, także przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej.

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół SP nr 21, SP nr 32, SP nr 36, SP nr 13 oraz SP 16 zostali zaproszeni na scenę, gdzie odbyła się ceremonia powołania Szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w tych szkołach. Naszą szkołę reprezentowali Pani Dyrektor mgr Maria Langrot, Pan mgr Piotr Wójcik - nauczyciel historii i opiekun Szkolnego Klubu Historycznego AK oraz uczniowie z klas 7, 6 i 5. W uroczystości do których włączyła się nasza szkoła zaangażowani byli, także Pani mgr Marzena Szydło - nauczyciel muzyki, Pani mgr Manuela Lotko - nauczyciel plastyki oraz Pan mgr Bartosz Sławiński - nauczyciel wychowania fizycznego.

Uroczystość zakończyła się przemówieniem Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego, biskupa sosnowieckiego ks. dr Grzegorza Kaszaka oraz przedstawicieli Związku Armii Krajowej.

Klub im. Armii Krajowej został powołany w celu propagowania historii o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i bohaterach, którzy za wolną i niepodległą Polskę oddali życie. W ramach klubu uczniowie dowiadują się o działalności Armii Krajowej w okupowanej Polsce, poznają bohaterów tamtych dni, spotykają się z osobami, które przeżyły czasy okupacji walcząc o niepodległość. Jednym z celów działalności klubu jest, także opieka nad miejscami pamięci i grobami poległych żołnierzy oraz innych osób za wolność naszej Ojczyzny. Wszystkie te działania mają na celu wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, miłości i poszanowania dla Ojczyzny.

Działania w ramach Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

Lp. Działania w ramach Szkolnego Klubu Historycznego Termin realizacji
1. W ramach kółka historycznego prowadzenie zajęć poświęconych działalności Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej oraz Żołnierzom Wyklętym. Cały rok
2. Zorganizowanie apelu szkolnego poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych. Luty/marzec
3. Zapraszanie gości (kombatantów) na spotkania z młodzieżą klas 6,7 i 8 w ramach działalności klubu. Przybliżanie historii i sylwetek żołnierzy związanych z działalnością oddziałów AK. Cały rok
4. Uczestniczenie w uroczystościach miejskich upamiętniających wydarzenia historyczne związane z naszym regionem. Cały rok
5. Zorganizowanie szkolnego konkursu o Żołnierzach Wyklętych. Luty/marzec
6. Współpraca z innymi klubami historycznymi. Cały rok

2019 /2020

12.11.2019r.

Walki o dworzec kolejowy w Sosnowcu

W związku ze 157 rocznicą zdobycia przez powstańców styczniowych dworca kolejowego w Sosnowcu, w czasie Powstania Styczniowego 1863r., przedstawiciele władz państwowych i miejskich, organizacje kombatanckie, przedstawiciele klubów historycznych im. AK, dzieci i młodzież złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Wśród zaproszonych gości był, także poseł p. Mateusz Bochenek, który wygłosił przemówienie o walce Polaków o wolność i niepodległość, przypominając również to ważne wydarzenie historyczne, jakim było zdobycie dworca kolejowego w Sosnowcu.

Naszą szkołę reprezentowała delegacja uczniów z klasy 7a z Panem Piotrem Wójcikiem - nauczycielem historii i opiekunem szkolnego klubu historycznego im. AK. To kolejna lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów oraz przypomnienie o ważnych wydarzeniach historycznych związanych z naszym regionem.

12.11.2019r.

Akademia z okazji 100 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP

W dniu 12 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunek Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej p. mgr Piotrem Wójcikiem uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji 100 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.

Uroczystość odbywała się w sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP, prezydenci miast, posłowie i radni, którzy odznaczeni zostali za zasługi i działalność na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP. W części artystycznej wystąpili przedstawiciele Zespołu Szkół Muzycznych, oraz uczniowie z Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Wykonano m.in. utwory fortepianowe Fryderyka Chopina i inne utwory patriotyczne.

Udział naszej szkoły to kolejna lekcja patriotyczna dla naszych uczniów, ale to także ważne wydarzenie związane z naszym miastem w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

17.09.2019r.

80 rocznica agresji ZSRR na Polskę

W dniu 17 września uczniowie klasy 8b, jako przedstawiciele szkolnego klubu historycznego im. Armii Krajowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Sosnowcu, wraz z nauczycielem historii i opiekunem szkolnego klubu p. Piotrem Wójcikiem uczestniczyli w ważnym wydarzeniu patriotycznym. Wydarzenie to związane było z 80 rocznice napaści ZSRR na Polskę - 17 września 1939 roku.

Reprezentanci naszej szkoły wraz z innymi szkołami z Sosnowca uczestniczyli w uroczystej mszy św. sprawowanej w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Ostrowach Górniczych w Sosnowcu. Następnie delegacje władz samorządowych miasta Sosnowca na czele z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem Bochenkiem, przedstawicielami władz kościelnych, Rycerzy Kolumba, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, harcerzami, dyrektorami i nauczycielami uczestniczyli w złożeniu kwiatów na symbolicznych grobach rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. Głos zabrał, także przewodniczący Rady Miejskiej p. Mateusz Bochenek, który przypomniał o tragicznych wydarzeniach z historii.

W 80 rocznicę Napaści Armii Czerwonej na Polskę, dla uczniów z szkolnych klubów historycznych im. Armii Krajowej była to wielka lekcja patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

12.06.2019r.

Wycieczka na Górę św. Anny i obchody 100 rocznicy powstań śląskich

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w doniosłym wydarzeniu patriotycznym, które odbyło się dnia 12 czerwca na Górze św. Anny oraz pod pomnikiem powstańców śląskich.

Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy wybuchu powstań śląskich, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z władzami miasta Sosnowca, na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Mateuszem Bochenkiem oraz przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, opiekunami i ich uczniami ze szkolnych klubów historycznych im. Armii Krajowej wSosnowcu,uczestniczyli we Mszy św. w klasztorze na Górze św. Anny. W dalszej części uroczystości, uczestnicy przeszli pod pomnik powstańców śląskich, gdzie złożono kwiaty, a Pan prof. Dariusz Nawrot - dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego wygłosił przemówieniena temat udziału ludnościZagłębia Dąbrowskiego w powstaniach śląskich oraz pomocy powstańcom w czasie walk. Prof. przybliżył sytuacje polityczną i militarną powstańców śląskich oraz ich późniejszy wkład i zasługi dla wolnej i niepodległej Polski.

Ta lekcja historii, będzie dla nas wszystkich bardzo ważną lekcją, ponieważ to w tym miejscu na Górze św. Anny powstańcy śląscy walczyli o wolność narodu polskiego, wierząc w takie ideały jak Bóg, Honor i Ojczyzna, płacąc częstą najwyższą cenę, czyli oddając swoje życie dla wolnej i niepodległej Polski.

18.05.2019r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej w Sosnowcu

Nasza szkoła uczestniczyła w kolejnej lekcji patriotyzmu. W dniu 18 maja 2019r. odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej, którzy zostali zamordowani w czasach stalinowskich przy ul. Ostrogórskiej 5a w Sosnowcu, gdzie mieściło się więzienie zorganizowane przez Urząd Bezpieczeństwa.

Przed ceremonią odsłonięcia odbyła się uroczysta msza święta w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Sosnowcu. Po mszy odsłonięto tablicę pamiątkową, a głos zabrali przedstawiciele władz miejskich na czele z Panem Prezydentem Miasta Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim, a także zaproszeni przedstawiciele Sejmu. Odczytany został, także list od Pana wicepremiera RP Jarosława Gowina. To ważne wydarzenie dla historii naszego regionu oraz działających przy szkołach szkolnych klubów historycznych im. Armii Krajowej. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie z kl. 6a z Panem Piotrem Wójcikiem - nauczycielem historii i opiekunem Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w SP nr 16 w Sosnowcu.

Dzięki takim wydarzeniom uczniowie naszej szkoły oraz innych sosnowieckich szkół uczestnicząc w lekcjach historii, poszerzają wiedzę historyczną o naszym regionie, kształtując postawy patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

04.2019r.

Żołnierze Wyklęci - konkurs historyczno-informatyczny

W naszej szkole na przełomie marca i kwietnia odbył się konkurs historyczno-informatyczny „Żołnierze Wyklęci”. Uczniowie naszej szkoły wykonywali prezentacje multimedialną poświęconą bohaterom nazwanym „Żołnierzami Wyklętymi”, którzy nie uznali po II wojnie światowej rządów komunistycznych w Polsce.

Wśród wielu prezentacji multimedialnych nagrodzone zostały następujące osoby:
I miejsce - Filip Jagieła kl. 5a
II miejsce - Gabriela Bąba kl. 8b
III miejsce - Oliwia Sosnal kl. 8b
Nagrodzonym gratulujemy!

09.02.2019r.

Wydarzenia 1905r. w Sosnowcu

W kolejną rocznicę wydarzeń z 9 lutego 1905r. na cmentarzu w Sosnowcu-Zagórzu złożono kwiaty na mogile poległych robotników.

W uroczystości zorganizowanej przy grobach poległych robotników na cmentarzu przy ul. Zuzanny udział wzięli przedstawiciele władz Sosnowca, Rady Miejskiej, kombatanci, mieszkańcy, delegacje szkolnych klubów historycznych im. AK wraz ze swoimi opiekunami. Upamiętniając to wydarzenie uczniowie z klasy 6a wraz z opiekunem naszego szkolnego klubu historycznego im. AK, a także nauczycielem historii Panem Piotrem Wójcikiem złożyli kwiaty.

Nasi uczniowie kolejny raz uczestniczyli w ważnej lekcji patriotyzmu dowiadując się o bohaterach, którzy polegli za Ojczyznę.

06.09.2019r.

156 rocznica Powstania Styczniowego i walk o dworzec kolejowy w Sosnowcu.

6 lutego odbyły się uroczystości związane ze 156 rocznicą zdobycia przez powstańców styczniowych dworca kolejowego w Sosnowcu, w czasie wybuchu Powstania Styczniowego w zaborze rosyjskim, w 1863r. Przedstawiciele władz państwowych i miejskich, organizacje kombatanckie, przedstawiciele klubów historycznych im. AK, dzieci i młodzież złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

Naszą szkołę reprezentowała delegacja uczniów z klasy 7b z Panem Piotrem Wójcikiem – nauczycielem historii i opiekunem szkolnego klubu historycznego im. AK. To kolejna lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów oraz przypomnienie o ważnych wydarzeniach historycznych związanych z naszym regionem.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec