Konkursy 2020 / 2021

10.2019r.

Konkurs Plastyczny „Twoje Jesienne Inspiracje”.

Zapraszamy dzieci z klas I-IV do udziału w konkursie przyrodniczo – plastycznym na najciekawszą pracę z wykorzystaniem darów jesieni (liści, kwiatów, jarzębiny, trawy), oraz papieru kolorowego, bibuły, krepy itp.. Hasłem tegorocznego konkursu związanego z jesienią jest „Twoje jesienne inspiracje”.
Cele konkursu: rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej, uzdolnień plastycznych uczniów; wzbogacanie warsztatu plastycznego, rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych; promocja osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
Regulamin konkursu:
- w konkursie biorą udział uczniowie klas I-IV.
- zgłoszone na konkurs prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, collage).
- uczestnicy mogą zgłosić 1 pracę w formacie A4 lub A3.
- każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora oraz klasę.
- prace należy składać do dnia 6.11.2020 r. (piątek) u p. M. Lotko sala - 29 i u p. M. Frankiewicz sala - 23.
- dla uczestników przewidziano dyplomy i nagrody.
- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-II,
- klasy III-IV
Kryteriami oceniania prac będą:
- estetyka wykonania pracy,
- pomysłowość, oryginalność,
- samodzielność wykonania pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej SP16. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorami konkursu są:
p. Małgorzata Frankiewicz, p. Manuela Lotko.

10.2020r.

ZWIERZAKI CUDAKI

Kolejny raz w naszej szkole został zorganizowany konkurs „Zwierzaki cudaki”. Wszystkie prace biorące udział w konkursie były bardzo kreatywne i wymagały dużego zaangażowania w ich wykonanie ze strony uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Aleksander Fatyga kl. 2a, Wojciech Płonka kl. 2b
II miejsce - Wojciech Komur kl. 4 b, Gabriela Latała kl. 3a
III miejsce - Szymon Grudziecki kl. 2b.
wyróżnienia:
Julian Skiba kl.3b, Maciej Bugajski kl. 4b, Julia Janik kl. 3b, Igor Zagził kl. 2b

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy !!!

organizatorzy: Monika Prymka-Gzik Monika Wilk

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec