Opieka medyczna
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami SP16
(w przypadku braku sprzeciwu rodziców)
sprawowana jest na terenie szkoły
w gabinecie pielęgniarki - p. Ewy Czekaj
przez
NZOZ Nasza Przychodnia
41-219 Sosnowiec ul. Kisielewskiego 2


Dni i godziny pracy pielęgniarki szkolnej:


wtorek - 7.30 - 15.00
czwartek - 7.30 - 10.00
piątek 7.30 - 10.00Szkoła zapewnia uczniom opiekę stomatologiczną na poniższych zasadach:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne realizuje stomatolog Anita Zaborowska w gabinecie stomatologicznym przy ul. Zamkowej 8A, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy dydaktycznej opiekuńczej/wychowawczej szkoły i pracy gabinetu tj.:
  poniedziałek 08:30-14:30
  wtorek 12:00-17:20
  środa 08:30-14:30
  czwartek 12:00-17.20
  piątek 08:30-14:30
 2. Zgodnie z Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 14 kwietnia 2019r. (Dz.U.2019 poz. 1078) profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dzieci wykonywane jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców. Zatem, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną w zakresie profilaktycznym (np. przegląd jamy ustnej) proszę o złożenie „sprzeciwu”.
 3. W przypadku świadczenia ogólnostomatologicznego (np. leczenie) wymagana jest pisemna zgoda rodziców, która winna być wyrażona przed udzieleniem świadczenia.
 4. Sprzeciw lub zgodę należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę na pośrednictwem szkoły.
 5. Wzory „sprzeciwu” i „zgody” znajdują się poniżej:

ZAŁĄCZNIKI W FORMACIE DOC:

 1. Zgoda na objęcie dziecka świadczeniem ogólnostomatologicznym -
 2. Sprzeciw wobec objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną -
 3. Sprzeciw wobec objęcia dziecka profilaktycznym świadczeniem stomatologicznym -

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec