Wybór Patrona Szkoły

WYBÓR
PATRONA
NASZEJ SZKOŁY

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą oraz harmonogramem wyboru Patrona:
1. Zgłoszenie kandydatów na Patrona Szkoły:
październik / listopad 2020
2. Prezentacja kandydatów wybranych na Patrona Szkoły:
grudzień / styczeń 2021
3. Wybory Patrona Szkoły:
luty 2021
4. Zatwierdzenie kandydata na Patrona Szkoły:
marzec 2021
5. Ogłoszenie informacji o wyborze Patrona Szkoły:
marzec / kwiecień 2021Dokumenty do pobrania:
1.Regulamin wyboru Patrona Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu >>
2. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie propozycji kandydata na Patrona Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu >>
3. Załącznik nr 2 - Wybór Patrona Szkoły - ramowy plan działań >>

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec