Pedagog dla Rodziców

DRODZY RODZICE!

Pedagog szkolny udziela porad, konsultacji oraz wsparcia rodziców w często spotykanych problemach czy kwestiach związanych z edukacją i wychowaniem. W związku z powyższym powstała na stronie naszej szkoły zakładka "pedagog dla rodziców". Tematy będą uaktualniane minimum raz w miesiącu.

Zapraszamy! mgr Dorota Sękowska, mgr Sylwia Musialik

MEDIA W ŻYCIU DZIECKA - WSKAZÓWKI I ZALECENIA

Media cyfrowe są dzisiaj nieodłączną częścią rodzinnego życia. Towarzyszą dzieciom na każdym etapie rozwoju. Na barkach rodziców spoczywa większa niż kiedykolwiek odpowiedzialność – muszą oni przekazać maluchom kompetencje medialne, tak by korzystanie z dobrodziejstw cywilizacji było bezpieczne i korzystne dla ich rozwoju. .....

czytaj dalej - PDF


POTENCJALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne .....

czytaj dalej - PDF


„PEDAGOGIKA SERCA”

„Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu” - twierdził siedemnastowieczny matematyk, fizyk i filozof Blaise Pascal. Uczony ten, głosząc wyższość serca nad rozumem, docenił znaczenie poznania uczuciowego o moc, jaka zawiera najwyższe z uczuć i uniwersalnych wartości - miłość.. .....

czytaj dalej - PDF


„POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI DZIECKA”

Już od pierwszych dni swego życia dziecko sygnalizuje potrzebę kontaktu z obojgiem rodziców, a więc z matką i ojcem. Rodzice zaangażowani w sprawy wychowania mają pierwszorzędne znaczenie dla kształtowania się właściwego zachowania i pewnych rysów osobowości dziecka. .....

czytaj dalej - PDF


„DZIECKO NADPOBUDLIWE”

Wśród uczniów sprawiających problemy w szkole coraz większą grupę stanowią dzieci określane jako nadpobudliwe. Są one wyjątkowo niespokojne, nadmiernie ruchliwe i aktywne, roztrzepane......

czytaj dalej - PDF


„CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY, TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ.”

Rozwijajmy w dziecku systematyczność i samodzielność (dotyczy realizacji obowiązków szkolnych)......

czytaj dalej - PDF


NIE BĄDŹ TABLETOWYM RODZICEM

Obok tradycyjnych urządzeń, takich jak telewizor czy komputer, coraz większą popularnością cieszą się w ostatnim czasie urządzenia mobilne: smart fony i tablety......

czytaj dalej - PDF


Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec