BEZPIECZNA SZKOŁA

2013/2014 Bezpieczna Szkoła - Demokratyczny Kraj

W roku szkolnym 2013 / 2014 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Superturnieju Szkół „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” . Hasłem turnieju było Prawo – Tolerancja – Społeczeństwo Równych Szans. Celem turnieju był kontynuowanie i rozszerzanie działań prowadzonych w konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, który realizowaliśmy w ubiegłym roku. Turniej miał na celu rozwijanie świadomości obywatelskiej dzieci i młodzieży, popularyzację praw obywatelskich oraz praw jednostki, przeciwdziałanie patologiom, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach, przygotowanie dzieci do życia w zjednoczonej Europie.
Nasza szkoła zrealizowała wszystkie zadania związane z turniejem od grudnia 2013 do kwietnia 2014:

  • „Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym” z testem sprawdzającym opracowanym przez pana mgr Piotra Wójcika.
  • „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu, zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”
  • „Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz?” - sondaż.
  • „100 słów na temat : tytoń, alkohol i narkotyki” - konwersatorium.
  • „Przemoc psychiczna i fizyczna w szkole - jak o tym rozmawiać, jak z tym walczyć?” - konwersatorium.
  • „Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i relacje obywatelskie w mieście, gminie, regionie, państwie, tryb i znaczenie wyborów samorządowych i parlamentarnych” - udział reprezentanta Rady Miasta Pana Pawła Wojtusiaka.
  • „Polska i Polacy w Unii Europejskiej„ - konwersatorium, przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego.
Certyfikat

Konkurs wpłynął na pewno na podniesienie stopnia bezpieczeństwa oraz świadomości obywatelskiej uczniów. Osoby prowadzące zajęcia, szczególnie reprezentant Rady Miasta uważał, że tematyka zajęć jest trudna dla dzieci w wieku klas I- III i konieczne było dostosowanie lekcji do wieku słuchaczy.

Niektóre tematy zadań zazębiały się, tematyka była bardzo obszerna, zagadnienia dotyczyły wielu dziedzin życia – każdy prowadzący poprowadził zajęcia w wybrany przez siebie sposób i akcentował te zagadnienia, które najbardziej interesowały klasę.. Materiały do prowadzenia zajęć /konspekty/ były pomysłem na poprowadzenie zajęć, nieraz wykorzystywanym przez naszych prowadzących.

Udział w konkursie był ciekawym doświadczeniem i angażował całą społeczność szkolną. Zwieńczeniem pracy nauczycieli było otrzymanie w czerwcu 2014 roku tytułu oraz dyplomu honorowego Bezpieczna Szkoła Obywatelska

oprac. M. Mędrala


2012/2013 Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Certyfikat

Nasza szkoła w 2012/2013 roku przystapiła do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów naszej szkoły podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm wspłóżycia, poszanowania praw jednostki - w tym ucznia - obywatela, przeciwdziałanie patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach.Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Nauczyciele i uczniowie bardzo angażowali się w prowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa. Na zajęciach wykonywane były tematyczne prace plastyczne, uczniowie brali udział w pogadankach, dyskusjach.Efektem podjętych działań jest zdobycie przez naszą szkołę certyfikatu "BEZPIECZNA SZKOŁA". Wszystkim dziękujemy i gratulujemy.

oprac. M. Mędrala


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec