Program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”.

ElektroEko

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci”. Dzięki oddawaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) do wskazanego Publicznego Punktu Zbierania, mieszkańcy mogą przyczynić się do pozyskania przez naszą placówkę szkolną atrakcyjnych pomocy naukowych (np. rzutnika, tablicy multimedialnej). Wystarczy oddając elektrośmieci do wyznaczonego punktu zbierania ElektroEko odebrać kupon Funduszu Oświatowego na rzecz naszej szkoły, a następnie przekazać go w naszej placówce!

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podnosi świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z tymi niebezpiecznymi odpadami. Tym samym dzięki aktywnemu zaangażowaniu naszej lokalnej społeczności, wymierne korzyści odniesie nasza szkoła. Jak możesz pomóc naszej szkole?

Jak możesz pomóc szkole?
1. Oddaj elektrośmieci do punktu zbierania ElektroEko
2. Odbierz w punkcie kupony Funduszu Oświatowego
3. Kupony przekaż naszej szkole podstawowej biorącej udział w programie "Moje miasto bez elektrośmieci"
4. Szkoła wymienia kupony na bezpłatne pomoce dydaktyczne

Oddaj bezpłatnie elektrośmieci-zbieramy na tablicę multimedialną

Na terenie Sosnowca prowadzone są Publiczne Punkty Zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Można w nich oddać elektrośmieci każdego rodzaju i w dowolnej ilości. Otrzymane kupony w szkole zbiera koordynator akcji, Małgorzata Frankiewicz (sala 23), oraz wszyscy wychowawcy klas.

Adres Godziny działania
ul. Mikołajczyka 25 Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
ul. Zuzanny 20 (Auchan) Każda sobota w godz. 10.00-15.00
ul. Józefa Mireckiego 23 (Kaufland) Każda sobota w godz. 10.00-15.00


2015 / 2016

CERTYFIKAT I TYTUŁ
„Szkoły w Mieście bez Elektrośmieci”


W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015, nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. W prowadzonej przez cały rok szkolny akcji, oraz dzięki zaangażowaniu lokalnych instytucji, udało nam się przeprowadzić pięć szkolnych zbiórek zużytego sprzętu i zgromadzić ponad 14 ton elektroodpadów(ZSEE).

Prowadzona akcja w SP16 o charakterze pro-ekologicznym została objęta Patronatem Honorowym przez Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, co było dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, pracowników szkoły, a także lokalnej społeczności Sosnowca i instytucji w mieście udało się uzyskać wspaniały efekt. Otrzymane Kupony Oświatowe zostaną wymienione na atrakcyjne pomoce naukowe.

Za udział i zaangażowanie w programie od ElektroEko, Organizatora akcji, nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający nasze zaangażowanie podczas prowadzonego programu i tytuł „Szkoły w Mieście bez Elektrośmieci”.

Przystępując do programu, „Moje miasto bez elektrośmieci”, edukując dzieci i organizując zbiórki zużytego sprzętu, staraliśmy się chronić nasze lokalne środowisko naturalne przed degradacją, do którego w ogromnej mierze przyczynia się niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Wyrazy wdzięczności dla wszystkich którzy aktywnie przyłączyli się do szkolnej akcji. Liczymy na dalszą współpracę w bieżącym roku szkolnym 2015/2016.

Szkolny koordynator akcji - Małgorzata Frankiewicz.


Szkolna akcja pod Patronatem Prezydenta Sosnowca

SZKOLNA AKCJA
POD PATRONATEM PREZYDENTA SOSNOWCA


Wiosna w naszej szkole i dla wszystkich którzy zaangażowali się w ogólnopolski konkurs o tytuł „Szkoły w mieście bez elektrośmieci” to wytężona praca i wzmożone wysiłki w końcowym etapie konkursu.

Wszyscy, którzy chcieli skorzystać z ostatniej szansy i wesprzeć naszą szkołę, mogli to zrobić w ogłoszonej i zorganizowanej od 16 kwietnia do 12 maja „Wiosennej zbiórce elektrośmieci”.Była to już piąta zbiórka zużytego sprzętu jaką udało się przeprowadzić w SP16. Dzięki dużemu, ogólnemu zaangażowaniu rodziców, pracowników szkoły, a także lokalnej społeczności Sosnowca i instytucji w mieście udało się przeprowadzić równolegle dwie zbiórki elektrośmieci.

Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu uczestnicząca w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje Miasto Bez Elektrośmieci” pozyskała również wsparcie władz miasta. Zostaliśmy wyróżnieni przez objęcie, prowadzonej akcji o charakterze pro-ekologicznym, Patronatem Honorowym Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.

„Wiosenna zbiórka elektrośmieci” to zebrane ponad 6000 kg zużytego sprzętu. Jest to wymierny wkład w ochronę środowiska, oraz w czynione starania zdobycia głównej nagrody – tablicy interaktywnej. Pozyskany zużyty sprzęt został odebrany od nas specjalnym transportem i przewieziony do punktu selektywnej zbiórki elektrośmieci. Lokalny „Kurier Miejski” na swojej stronie internetowej zamieścił artykuł, którego tematem była akcja prowadzona przez naszą placówkę. Do notatki prasowej dołączone zostały zdjęcia z odbioru elektośmieci. (www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/677-moje-miast-bez-elektrosmieci.html)

Zaangażowanie rodziców w akcję odbywało się również przez oddawanie zużytego sprzętu w punktach przy centrach handlowych i odbieranie kuponów oświatowych. Uczniowie z uśmiechem na twarzy i satysfakcją przynosili kupony do szkoły gromadząc punkty na swoim koncie. Podsumowanie szkolnej akcji i wyłonienie grupy uczniów nagrodzonych wyjściem do kina odbyło się 18 maja.

Niebawem przez Organizatora zostaną ogłoszone końcowe wyniki ogólnopolskiego konkursu „Szkoły w mieście bez elektrośmieci”. Wszyscy liczymy na nasz sukces i osiągnięcie zamierzonego celu.

Szkolny koordynator akcji - Małgorzata Frankiewicz.

Organizator

Patronat


03.2015r. Raport ze zbiórki elektrośmieci

Szkolna zbiórka elektrośmieci nabiera tempa
i gromadzi kolejne punkty

Kolejne dni zbierania elektrośmieci przyniosły optymistyczne efekty w postaci pozyskania wielkogabarytowych przedmiotów na rzecz szkolnej akcji. Przekazane lodówki, pralki, wirówki, telewizory, a nawet bojler zostały od nas odebrane specjalnym transportem. We środę auto Organizatora akcji „Moje Miasto Bez Elektrośmieci” zawiozło zebrane rzeczy do punktu selektywnej zbiórki elektrośmieci. Było to ponad 1200 kg za które otrzymamy kupony oświatowe.

Tematyka ekologii i elektrośmieci była dominująca podczas szkolnej imprezy „Powitania wiosny”. Dla klas młodszych i starszych został przeprowadzony konkurs, który wyłonił mistrzów wiedzy o szkodliwości odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wcześniej podczas zajęć dzieci były edukowane w zakresie oddziaływania elektrośmieci na środowisko naturalne.

Wszystkim jest wiadomy cel szkolnej zbiórki elektrośmieci to nadal jest TABLICA INTERAKTYWNA. Niebawem zostanie ogłoszona „Wiosenna akcja zbierania elektrośmieci”. Od zaangażowania nas wszystkich zależy czy uda się osiągnąć zamierzony cel. Bardzo dziękujemy tym, którzy aktywnie biorą udział w akcji, oraz zachęcamy pozostałych do zaangażowania w kolejnej zbiórce.
Wszystkim zaangażowanym dziękuje koordynator akcji Małgorzata Frankiewicz


19-30.01.2015r. Raport ze zbiórki elektrośmieci

Wspaniałe efekty zaangażowania uczniów i ich rodziców w szkolną zbiórkę elektrośmieci, w ramach akcji

Podczas prowadzonej w naszej szkole, w dniach 19 - 30 stycznia, zbiórce elektrośmieci, została zebrana znaczna ilość zużytego sprzętu. Przynoszone były drobne rzeczy typu: zabawka, myszka, słuchawki, a także większe: odkurzacz, monitor, telewizor, czy też pralka, zamrażarka lub lodówka.
Akcja, organizowana w naszej szkole po raz pierwszy, spotkała się z aktywnym i wydajnym zaangażowaniem uczniów, a przede wszystkim ich rodziców. Swój wkład w prowadzonej akcji ma również personel naszej szkoły. Efekty zbiórki to 238 sztuk kuponów – różnego rodzaju. Na starcie daje nam to wymierny stan konta punktowego. Jest to wspaniały efekt, który napawa optymizmem przed kolejną mającą się odbyć „Wiosenną akcją zbierania elektrośmieci”.Bardzo dziękujemy tym, którzy aktywnie włączyli się w akcję, oraz zachęcamy pozostałych do udziału w kolejnej zbiórce.
Wszystkim zaangażowanym dziękuje koordynator akcji Małgorzata Frankiewicz.


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec