„Książki naszych marzeń”

2015 / 2016.

„Książki naszych marzeń” to program realizowany  w roku szkolnym 2015/2016 . Umożliwia on przede wszystkim  zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Realizatorzy: uczniowie klas I - VI
Cele:
- rozwijanie kompetencji czytelniczych,
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
- otrzymanie wsparcia finansowego na doposażenie szkolnej biblioteki.
Koordynator w naszej szkole: nauczyciel bibliotekarz mgr Monika Prymka - Gzik

Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w ramach programu:


L.p.ZadaniaFormy realizacjiTermin
1.Promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci . (Zorganizowanie co najmniej jednego w czasie roku szkolnego wydarzenia promującego czytelnictwo) 1. Zorganizowanie akcji „Narodowe Czytanie”.
2. Prowadzenie zajęć czytelniczych w świetlicy szkolnej oraz z uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii.
3. Praca z aktywem bibliotecznym.
4. Zorganizowanie uroczystości „Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych”
5. Zakup książek wybranych przez uczniów, zgodnych z ich zainteresowaniami, bliskich ich doświadczeniu w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
6. Informowanie o zakupie nowości za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz gazetki szkolnej. Promowanie książek.
7. Tworzenie własnych książek - w ramach akcji „MALI uczniowie idą do szkoły” (projekt edukacyjny UNICEF).
8. Zorganizowanie konkursu promującego czytelnictwo: „Czytanie jest modne”
9. Zorganizowanie akcji „Czytamy młodszym koleżankom i kolegom”
10. Zorganizowanie konkursu: „Książka to mój przyjaciel” – w świecie literatury dziecięcej”
11. Pisanie przez uczniów recenzji ulubionych książek oraz publikowanie ich w szkolnej gazetce „Szesnastka”.
12. Zorganizowanie konkursu: „Szkolna parada postaci literackich”,
13. Zorganizowanie konkursu: „Mój ulubiony bohater literacki”.
14. Konkurs na najlepszego czytelnika w roku szkolnym 2015/2016.
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015 -czerwiec 2016

Listopad 2015
Grudzień 2015

Grudzień 2015


Grudzień 2015 - luty 2016


Styczeń 2016

Luty - czerwiec 2016

Luty 2016

Luty - czerwiec 2016

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Czerwiec 2016
2. Współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną 1.Aktywne działania w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu:
- Udział uczniów w konkursie „Mój pierwszy dzień w szkole”.
- Udział uczniów kl. I - III w zajęciach pt: „W labiryncie teatru”.
- Zorganizowanie wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej uczniów klas pierwszych.
- Wystawa prac naszych uczniów w bibliotece miejskiej „Jesienne kwiaty”.
- Udział uczniów w konkursie „W rolach głównych Pippi i przyjaciele”.
- Udział w spotkaniu edukacyjnym z leśnikiem Tomaszem Włodarskim - przedstawicielem Nadleśnictwa Siewierz pt: „Co w lesie piszczy”.
- Udział w cyklu prezentacji i zagadek z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pt: „Misiu, misiu przytul się, misiu, misiu kocham cię”
- Występ teatralno – muzyczny naszych uczniów- inscenizacja baśni pt: „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
- Wystawa prac plastycznych naszych uczniów z okazji Bożego Narodzenia
- Udział w zajęciach pt: „Kilka słów o myszach i powstaniu pewnej kolędy”.
- Udział uczniów w konkursie: „Dwanaście miesięcy w przysłowiach i wierszach”
- Wystawa prac uczniów w formie plakatu, fotografii, wiersza pt: „Czytanie jest modne”
- Udział w cyklu zajęć i prezentacji multimedialnych w bibliotece pt: „Tradycje świąteczne w Polsce i na świecie”.
- Wystawa prac plastycznych naszych uczniów: „Ozdoby wielkanocne”.
- Wystawa prac naszych uczniów: „Mój ulubiony bohater literacki”.
- Występ teatralno - muzyczny naszych uczniów: inscenizacja baśni pt: „Kopciuszek” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
- Udział uczniów w konkursie: „Moje wymarzone wakacje”.
- Bieżące udostępnianie do czytelni najnowszych numerów gazetki szkolnej „Szesnastka”.
2. Promowanie czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim nr 52 poprzez przygotowanie przedstawień teatralnych popularnych baśni:
- „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”,
- „Kopciuszek”.


Wrzesień 2015
Październik 2015
Październik 2015

Październik 2015

Listopad 2015

Listopad 2015


Listopad 2015


Listopad 2015


Grudzień 2015

Grudzień 2015

Styczeń 2016

Styczeń - luty 2016

Marzec 2016

Marzec 2016

Kwiecień – maj 2016

Maj 2016


Czerwiec 2016
Wrzesień 2015 - czerwiec 2016

Grudzień 2015


Maj 2016
3. Umożliwianie wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnichAktywne zachęcanie uczniów do wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.Luty 2016,
Czerwiec 2016

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec