AKCJA LISTY DLA ZIEMI

2014/2015r.

Listy dla Ziemi

W dniach 22- 29 kwietnia 2015r. nasza szkoła kolejny raz bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Uczniowie będą na lekcjach przyrody dyskutować na temat ilości produkowanych przez nas odpadów i możliwości ich zmniejszenia. Następnie uczniowie napiszą do dorosłych listy, w których będą ich edukować i namawiać do proekologicznych działań. Najciekawsze listy zostaną wyróżnione i odczytane na forum klas.

Organizator: Violetta Kluczewska-Madeja


2013/2014r.

Listy dla Ziemi

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie przystapili ponownie do pisania listów. Poniżej zostało przedstawione sprawozdanie z relizacji tego projektu edukacyjnego.

7.05.2014

Fundacja ekologiczna Arka
Sprawozdanie z akcji „Listy dla Ziemi”

Nasza szkoła z chęcią po raz kolejny przystąpiła do akcji „Listy dla Ziemi”. Problem wspólnego zmieniania świata na lepsze jest nam szczególnie bliski. W związku z przystąpieniem do akcji w klasach odbyły się pogadanki na temat naszego wpływu na stan powietrza. Uczniowie pisali „Listy dla Ziemi”, które później były prezentowane na forum klasy. Każdy uczeń po wykonaniu swojej pracy, przedstawił ją dorosłym i wspólnie z nimi podjął różne zobowiązania ekologiczne mające na celu działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Z ekologicznym pozdrowieniem opiekun akcji
mgr Violetta Kluczewska- Madeja


2012/2013r.

Listy dla Ziemi

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA. W 2013 roku głównym tematem listów jest gospodarka odpadami i recykling. W kwietniu nasza szkoła przystapiła do tej ogólnopolskiej akcji.Pisanie listów zostało poprzedzone lekcjami tematycznymi na zajęciach z przyrody. Na lekcjach z wychowawcą uczniowie klas IV-VI pisali listy , w których namawiali dorosłych do działań proekologicznych. Młodsi uczniowie wykonali piękne tematyczne rysunki. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi postarają się zrealizować zadeklarowane działania, następnie za pośrednictwem szkoły prześlą relacje, które zostaną przez Fundację zaprezentowane na Facebooku - www.facebook.com/listydlaziemi


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec