ORTOGRAFFITI

2014/2015r.

Program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania
Metodą ORTOGRAFFITIProgram realizowany był na zajęciach z uczniami klas I-III W ramach realizacji programu uczniowie korzystali z kart pracy (ćwiczeń), programów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych. Metodą Ortograffiti można indywidualizować pracę z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania na pierwszym etapie edukacji.

W edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego mo­tywacja. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie głównego celu, którym jest kształtowanie gotowości i doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wypowiadania się i sprawności liczenia.


Metoda Ortograffiti w edukacji wczesnoszkolnej sprowadza się do:

  • założenie metody – pokonać trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym.
  • cel metody - siągnąć efekty w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • istota metody - zapewnić skuteczność poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzędzi pracy.

Program realizowała M.Frankiewicz


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec