AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

12.2018r.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W tym roku szkolnym 2018/19 po raz kolejny przystąpiliśmy do Akademii Bezpiecznego Puchatka. Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Obejmuje on tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W tym roku była to już X edycja Akademii. Podczas przeprowadzonych zajęć, w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, pierwszoklasiści byli edukowani jak unikać i jak postępować w razie zaistnienia zagrożenia. Program Puchatka prowadzony jest pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz Kuratorium Oświaty.

W grudniu, po przeprowadzeniu zajęć Programu nasi uczniowie wzięli udział w Wielkim Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Odpowiadali na 15 pytań podsumowujących wiedzę zdobytą w trakcie zajęć. Nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w programie, a każdy pierwszoklasista dyplom potwierdzający znajomość zasad bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

M. Frankiewicz, W. Rudzka

Akademia Puchatka

01.2016r.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Uczniowie klas pierwszych, uczestnicząc w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, w miesiącu grudniu wypełniali internetowy test o bezpieczeństwie. W tym roku była to już siódma edycja programu. Jego celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Podczas przeprowadzonych zajęć, w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, pierwszoklasiści byli edukowani jak unikać i jak postępować w razie zaistnienia zagrożenia. Program Puchatka prowadzony jest pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz Kuratorium Oświaty.

Po wypełnieniu Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa nasza szkoła nabyła CERTYFIKAT Akademii Bezpiecznego Puchatka, a uczniowie otrzymali dyplomy.

opracowały M. Frankiewicz, M. Wilk, W. Rudzka

Akademia Puchatka

2015/2016.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Puchatka. Już po raz siódmy Puchatek organizuje dla klas pierwszych program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa pierwszoklasistów w każdej sytuacji, z jaką mogą się spotkać na co dzień.

Nasza szkoła po zgłoszeniu do „Akademii Bezpiecznego Puchatka” otrzymała materiały edukacyjne, broszury informacyjne dla rodziców oraz atrakcyjnie opracowane książeczki edukacyjne dla dzieci z ćwiczeniami, zadaniami i zabawami oraz cennymi radami Puchatka. W materiałach edukacyjnych zawarte są treści dotyczące bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu, podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. W grudniu będzie przeprowadzony Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa dzięki któremu uczniowie klas Ia, Ib i Ic utrwalą wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.


2012/2013r.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W roku szkolnym uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w ogólnopolskim programie skierowanym do najmłodszych uczniów klas podstawowych. W tym roku była to czwarta edycja programu. Jego celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Ważnym elementem tych działań jest uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Patronat sprawuje Komenda Główna Policji oraz Kuratorium Oświaty. W ramach programu przygotowano materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla każdego dziecka oraz broszury informacyjne dla rodziców. W listopadzie w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka odbył się Tydzień Bezpieczeństwa w trakcie którego pierwszoklasiści pisali internetowy Test Bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu zajęć i wypełnieniu testu nasza szkoła nabyła CERTYFIKAT Klubu Bezpiecznego Puchatka, a uczniowie otrzymali dyplomy.

opracowała M. Frankiewicz


Akademia Puchata

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec