RADOSNA SZKOŁA

RZĄDOWY PROJEKT „RADOSNA SZKOŁA - KRAINA RADOŚCI I ZDROWIA”

Rozpoczęcie edukacji szkolnej przez młodsze dzieci musi sprzyjać ich aktywności fizycznej. W trosce owłaściwy rozwój uczniów i zaspokojenie ichpotrzeb ruchowych dyrektor naszej szkoły, pani magister Maria Langrot, złożyła wniosek o dofinansowanie z rządowego projektu „Radosna szkoła - kraina radości i zdrowia”. Wniosek ten został zaakceptowany przez MEN i za ponad 12 tysięcy złotych zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla naszych wychowanków. Dzieci otrzymały różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych, są to między innymi platformy do poruszania się i utrzymywania równowagi, różne rodzaje piłek, obręcze i chusty animacyjne ułatwiające i wspomagające samodzielne doświadczanie świata przez dzieci. Zestawy do małej motoryki zostały przekazane nauczycielom i znajdują się w salach lekcyjnych nr 12, 16, 22, 23 i 24.

24 września została uruchomiona sala gimnastyczna nr 5. To była wyjątkowo miła niespodzianka - uczniowie, kiedy zobaczyli wspaniałe kolorowe pomoce, wprost zaniemówili, ich radości nie było końca. Największą popularnością cieszyły się duże, miękkie klocki, z których można wyczarowywać wspaniałe budowle i doskonale rozwijać wyobraźnię. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także deska do balansowania oraz szczudła.

Nowe, piękne wyposażenie sali wzbogaciło i urozmaiciło zajęcia. Nauczyciele bardzo chętnie korzystają z nowoczesnych przyborów starając się urozmaicać zabawy i czynić jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z nowego sprzętu i wprost nie mogą się doczekać kolejnych zajęć lekcyjnych.Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec