U O D O

Twoje dane - Twoja Sprawa

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Systemowa edukacja w całej Polsce Program

„Twoje Dane - Twoja Sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską.
Rocznie przystępuję do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie, rocznie Program realizuje ponad 4 000 nauczycieli oraz ponad 40 000 uczniów.

Program „Twoje Dane - Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Dwa etapy realizacji programu:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne;
  • w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę - zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Dokumenty do pobrania:
1.Poradnik dla szkół >>
2. Korzyści z udziału w programie edukacyjnym Twoje dane - Twoja sprawa >>


Warto wiedzieć, że ..cykl porad o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Internecie - na co warto zwrócić uwagę uczniów... poniedziałkowy poradnik

Szanowni Państwo,
wykorzystując w nauczaniu technologie informacyjno-komunikacyjne w szerszym niż dotychczas zakresie oraz różne narzędzia w celu rozrywki i zabawy, chcielibyśmy również zadbać o to, aby uczniowie korzystali z dostępnych narzędzi w sposób świadomy i bezpieczny.
  W związku z powyższym, Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował dla Państwa cykl porad, mających na celu uwrażliwienie Państwa oraz uczniów na kwestie ochrony danych osobowych i prywatności przy korzystaniu z różnych narzędzi/aplikacji online.
  Porady będziemy Państwu udostępniali, co dwa tygodnie. Pierwsza porada w tej edycji programu zostanie udostępniona w listopadzie.
  Wyrażam nadzieję, że przygotowany materiał będzie stanowił dla Państwa cenną wskazówkę w bieżącej pracy oraz punkt wyjścia do rozmowy z uczniami na proponowany temat.
  Poniżej znajdują się porady z ubiegłej oraz bieżącej edycji Programu.

Porady

Warto wiedzieć... 10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji >>

Warto wiedzieć... Ustawienia prywatności >>

X edycja:

Warto wiedzieć... Portale społecznościowe >>

Warto wiedzieć... TikTok >>

Warto wiedzieć... Niezabezpieczona kamera i mikrofon >>

Warto wiedzieć... Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat - Dziecka i Loco przygody w sieci >>


XI edycja:

Warto wiedzieć... Instagram - jesteś jednym z ponad miliarda użytkowników >>

Warto wiedzieć... Snapchat - korespondencja obrazem >>

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
www.uodo.gov.pl/tdts

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec