Rodzice

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego


Uwaga rodzice! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Szkoła podstawowa

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019r. - 11.03.2019r. (do godz.15.00) 03.06.2019r. - 07.06.2019r. (do godz.15.00)
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.03.2019r. (do godz.12.00) 12.06.2019r. (do godz.12.00)
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 22.03.2019r. (do godz.15.00) 27.06.2019r. (do godz.15.00)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.03.2019r. (do godz. 12.00) 30.06.2019r. (do godz. 12.00)

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec