Rodzice

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego


Uwaga rodzice! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Szkoła podstawowa

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Wypełnienie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2021r. - 19.03.2021r.
(do godz.15:00)
01.06.2021r. - 05.06.2021r.
(do godz.15:00)
2. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26.03.2021r.
(do godz.12:00)
10.06.2021r.
(do godz.12:00)
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 31.03.2021r.
(do godz.15:00)
do 17.06.2021r.
(do godz.15:00)
4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 01.04.2021r. (godz. 12:00) 18.06.2021r. (godz. 12:00)

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec