SUPER KLASAW II półroczu roku szkolnego 2020/21 tytuł
SUPER KLASA
otrzymała
w klasach I-III kl. IIa - wych. Beata Herod
w klasach IV-VIII kl. IVb - wych. Violetta Kluczewska - Madeja

GRATULACJE !!!


Regulamin konkursu organizowanego przez SU

Cele konkursu :

  • osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce
  • wywiązywanie się z obowiązku szkolnego
  • aktywny udział w życiu szkoły i poza nią
  1. Konkurs przeprowadzany jest na poziomie klas I-III oraz IV-VIII.
  2. Konkurs trwa cały bieżący rok szkolny.
  3. Konkurs polega na zdobywaniu punktów za poszczególne zadania
  4. Na wynik klasy składać się będzie praca wszystkich uczniów
  5. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają organizatorzy konkursu (Samorząd Uczniowski).
  6. Liczba zdobytych punktów zostanie podzielona przez ilość uczniów danej klasy.
  7. Zespoły klasowe spośród klas I-III oraz IV-VIII, które uzyskają największą średnią liczbę punktów zdobędą zaszczytne miano „Super klasy” oraz otrzymają Puchar z rąk Dyrektora Szkoły.

Zadania konkursowe (za co punkty i ile)

Średnia ocen klasy (I i II półrocze) (kl.IV-VIII)

Średnia klasyIlość punktów
4 i więcej30
3.9 - 3.5 25
3.4 - 3.0 20
poniżej 3.0 15

Frekwencja klasy ( I i II półrocze)

Frekwencja klasyIlość punktów
powyżej 95% 30
94% - 80% 25
79% - 70% 20
poniżej 70% 15

Ponadto klasa otrzymuje dodatkowo po 5 punktów za każdego ucznia z wzorową frekwencją.

Zachowanie klasy (kl.IV-VIII)

W KLASACH I-III ZA KAŻDEGO WZOROWEGO UCZNIA KLASA OTRZYMUJE 10 PKT

Zachowanie uczniówIlość punktów
wzorowepo 5
bardzo dobre po 4
dobrepo 3
poprawnepo 2
nieodpowiedniepo 1
nagannepo 0

Czytelnictwo (stan czytelnictwa w każdym półroczu)

MiejsceIlość punktów
I miejsce30
II miejsce20
III miejsce10

Aktywny udział w życiu szkoły

Ilość punktów
Współpraca z SUPo 1 pkt od osoby
Udział w akcjach charytatywnych5 pkt udział klasy, 1 pkt dla każdego ucznia,
Udział w uroczystościach szkolnych1 pkt dla każdego ucznia
Dbałość o wystrój i porządek klasy0 - 3

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Konkursy szkolneKonkursy pozaszkolne
Za ucznia, który otrzymał:
I miejsce - 30 pkt.I miejsce – 50 pkt.
II miejsce - 20 pkt. II miejsce - 40 pkt.
III miejsce - 10 pkt.
Ponadto dodatkowo 1 punkt dla każdego ucznia za udział
III miejsce – 30 pkt.
Ponadto dodatkowo 5 punktów dla każdego ucznia za udział.

Udział w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych
klasy IV-VIII

Zawody szkolneZawody pozaszkolne
Za ucznia, który otrzymał:
I miejsce - 30 pkt.I miejsce - 50 pkt.
II miejsce - 20 pkt.II miejsce - 40 pkt.
III miejsce - 10 pkt.
Ponadto dodatkowo 1 punkt dla każdego ucznia za udział
III miejsce – 30 pkt.
Ponadto dodatkowo 5 punktów dla każdego ucznia za udział.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec