SUPER KLASA

2015 / 2016W roku szkolnym 2018 / 2019 tytuł

„SUPER KLASY”

Zdobyła klasa II B, wych. mgr Anna Marcinek

GRATULACJE !!!


Regulamin konkursu organizowanego przez SU

Cele konkursu :

  • osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce
  • wywiązywanie się z obowiązku szkolnego
  • aktywny udział w życiu szkoły i poza nią
  1. W konkursie biorą udział klasy I - III i IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 16.
  2. Konkurs trwa cały bieżący rok szkolny.
  3. Konkurs polega na zdobywaniu punktów za poszczególne zadania
  4. Na wynik klasy składać się będzie praca wszystkich uczniów
  5. W celu przeprowadzenia konkursu oraz kontroli prawidłowego jego przebiegu powołana zostanie specjalna komisja
  6. Liczba zdobytych punktów zostanie podzielona przez ilość uczniów danej klasy.
  7. Zespół klasowy, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zdobędzie zaszczytne miano „SUPER KLASY” oraz otrzyma Puchar Dyrektora Szkoły

Zadania konkursowe (za co punkty i ile)

Średnia ocen klasy (I i II semestr) (kl.IV-VIII)

Średnia klasyIlość punktów
4 i więcej30
3.9 - 3.5 25
3.4 - 3.0 20
poniżej 3.0 15

Frekwencja klasy ( I i II semestr)

Frekwencja klasyIlość punktów
powyżej 95% 30
94% - 80% 25
79% - 70% 20
poniżej 70% 15

Ponadto klasa otrzymuje dodatkowo po 5 punktów za każdego ucznia ze 100 % frekwencją.

Zachowanie klasy (kl.IV-VIII)

W KLASACH I-III ZA KAŻDEGO WZOROWEGO UCZNIA KLASA OTRZYMUJE 30 PKT

Zachowanie uczniówIlość punktów
wzorowepo 5
bardzo dobre po 4
dobrepo 3
poprawnepo 2
nieodpowiedniepo 1
nagannepo 0

Czytelnictwo (stan czytelnictwa w każdym półroczu)

MiejsceIlość punktów
I miejsce30
II miejsce20
III miejsce10

Aktywny udział w życiu szkoły

Ilość punktów
Współpraca z SUPo 1 p od osoby
Udział w uroczystościach szkolnych1 punkt dla każdego ucznia
Dbałość o wystrój i porządek klasy0 - 3

Udział w konkursach artystycznych szkolnych i pozaszkolnych

Konkursy szkolneKonkursy pozaszkolne
Za ucznia, który otrzymał:
I miejsce - 30 pkt.I miejsce – 50 pkt.
II miejsce - 20 pkt. II miejsce - 40 pkt.
III miejsce - 10 pkt.
Ponadto dodatkowo 1 punkt dla każdego ucznia za udział
III miejsce – 30 pkt.
Ponadto dodatkowo 5 punktów dla każdego ucznia za udział.

Udział w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych

Zawody szkolneZawody pozaszkolne
Za ucznia, który otrzymał:
I miejsce - 30 pkt.I miejsce - 50 pkt.
II miejsce - 20 pkt.II miejsce - 40 pkt.
III miejsce - 10 pkt.
Ponadto dodatkowo 1 punkt dla każdego ucznia za udział
III miejsce – 30 pkt.
Ponadto dodatkowo 5 punktów dla każdego ucznia za udział.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec