STOŁÓWKAOd lipca 2019r. stołówka jest nieczynna do odwołania
z powodu remontu


W naszej szkolnej stołówce przygotowuje się codziennie smaczny 2-daniowy obiad w cenie 3,60 zł.

Należność za zamówione obiady należy regulować poprzez dokonywanie wpłat na następujący numer konta bankowego:

PKO BP 52 1020 2313 0000 3402 0579 6158

W tytule przelewu trzeba podać imię i nazwisko dziecka. Nie będą przyjmowane w szkole wpłaty gotówkowe.
Pisemna informacja o wysokości wpłaty za dany miesiąc przekazywana jest przez kierownika świetlicy indywidualnie każdemu uczniowi (uwzględnia ona ewentualne nadpłaty, niedopłaty lub odsetki za nieterminową wpłatę).

Opłaty z tytułu kosztów wyżywienia należy wnosić w wyznaczonym przez szkołę terminie wywieszonym na tablicy ogłoszeń tj. do 10-go dnia każdego miesiąca.

Obiady wydawane są wg harmonogramu:

11:30 - 11:50-uczniowie klas I - IV
12:35 - 12:55-uczniowie klas V- VIII

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udziela kierownik świetlicy szkolnej, pani mgr Monika Prymka-Gzik

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec