ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna jest od 6:30 do 16:00

Codziennie proponuje udział w ciekawych zajęciach:

 • grach i zabawach dydaktyczno - edukacyjnych,
 • zajęciach czytelniczych,
 • zajęciach plastyczno - technicznych,
 • grach i zabawach ruchowych.
-6-  

2020-2021 Projekt edukacyjny - Czytam z klasą


PLAN DNIA ŚWIETLICY

6:30 - 8:30 - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Zajęcia indywidualne i grupowe według zainteresowań i potrzeb dzieci:

 • gry i zabawy na dywanie
 • gry planszowe
 • kolorowanie obrazków
 • rysunek dowolny, prace plastyczno-techniczne

8:30 - 10:30 - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNE

Zajęcia umysłowe:

 • rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek
 • gry planszowe edukacyjne
 • ćwiczenia matematyczne oraz językowe
 • zajęcia czytelnicze

10:30 - 12:30 - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Zajęcia ruchowe:

 • gry i zabawy ruchowe
 • gry zespołowe
 • rozgrywki sportowo – rekreacyjne
 • przygotowanie do obiadu, mycie rąk. Pora obiadowa (11:30-11:50 oraz 12:35-12:55)

12:30 - 13:30 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • odrabianie prac domowych przy pomocy wychowawcy świetlicy
 • indywidualna pomoc w nauce

13:30 - 14:30 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy:

 • pogadanki, rozmowy
 • zajęcia plastyczno- techniczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia umysłowe

14:30 - 15:30 - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Wyzwalanie aktywności własnej:zabawy dowolne według zainteresowania i potrzeb dzieci,
Zajęcia ruchowe:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • zabawy zręcznościowe
 • zajęcia sportowe na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
 • zajęcia relaksacyjne

15:30 - 16:00 - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

 • zajęcia audiowizualne: Projekcja bajek i filmów edukacyjnych na DVD
 • zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • czynności porządkowe: porządkowanie sali

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec