TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 01. 09. 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31. 12. 2021r.
3. Zakończenie I półrocza - 28. 01. 2022r.
4. Ferie zimowe - 14 - 27. 02. 2022r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna - 14 - 19. 04. 2022r.
6. Termin egzaminu ósmoklasisty - 24 - 26. 05. 2022r.
7. Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty - 13 - 15. 06. 2022r.
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24. 06. 2022r.
10. Ferie letnie (przerwa wakacyjna) - 25. 06 - 31. 08. 2022r.
11. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 01. 07. 2022r.
12. Termin wydania zdającym egzamin ósmoklasisty zaświadczeń oraz informacji - 08. 07. 2022r.
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- 12. 11. 2021r.
- 07. 01. 2022r.
- 02. 05. 2022r.
- 24 - 26. 05. 2022r.

Uwaga!!!
Propozycja dni wolnych zostanie przedstawiona Radzie Rodziców w dniu 9 IX 2021 r.


Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec