Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021


OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


L.p. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Dzień Godzina lekcyjna Sala
1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - klasy 7a, 7b mgr I. Woźniak poniedziałek 8 35
2. Kółko sportowe mgr I. Ordon - Borecka poniedziałek 9 duża sala gim.
3. Zajęcia wyrównawcze mgr A. Marcinek poniedziałek 5 14
4. Kółko biologiczne mgr J. Sypek poniedziałek 8 16
5. Zajęcia wyrównawcze mgr A. Płonka poniedziałek 9 16
6. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. 5a mgr J. Pietranek-Jedliczka poniedziałek 5 33
7. Kółko z religii Ks. T. Flak poniedziałek 8 34
8. Gry i zabawy z języka niemieckiego mgr M. Machlowska poniedziałek 4 29
9. Kółko zainteresowań - etyka dla najmłodszych mgr S. Musialik poniedziałek 4 29 (zaplecze)
10. Zajęcia wyrównawcze kl. 4a mgr D. Śmidowicz wtorek 7 16
11. Zajęcia wyrównawcze kl. 6a, 6b mgr D. Śmidowicz wtorek 8 29
12. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego mgr M. Rusin wtorek 7 34
13. Zajęcia logarytmiczne mgr D. Sękowska wtorek 6 Mała sala gimnastyczna
14. Zajęcia wyrównawcze w klasie 3b mgr W. Rudzka wtorek 6 13
15. Koło muzyczne M. Traczyk środa 8 32
16. Kółko informatyczne mgr K. Konar środa 8 35
17. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego (8a chłopcy) mgr M. Mędrala środa 8 33
18. Zajęcia wyrównawcze z geografii mgr V. Kluczewska-Madeja środa 8 27
19. Przygotowanie do konkursu z geografii mgr V. Kluczewska-Madeja środa 9 27
20. Kółko gier i szarad mgr M. Frankiewicz środa 5 22
21. Kółko języka polskiego i historii mgr H. Kałużna czwartek 7 34
22. Język angielski - projekt mgr A. Dzidowska czwartek 6 24
23. Kółko teatralne mgr M. Prymka-Gzik czwartek 8 biblioteka
24. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego (8a dziewczynki) mgr M. Mędrala czwartek 8 33
25. Zajęcia ogólnorozwojowe mgr E. Jamrocha czwartek 5 13
26. Zajęcia z języka polskiego mgr I. Ambroziak czwartek 1 22
27. Zajęcia z historii i wos mgr P. Wójcik czwartek 8 34
28. Zajęcia wyrównawcze dla klasy 2b mgr M. Wilk czwartek 8 13
29. Zajęcia wyrównawcze w klasie 2a mgr B. Herod czwartek 3 34
30. Kółko sportowe mgr B. Sławiński piątek 8 Duża sala gimnastyczna
31. Kółko artystyczne mgr M. Lotko piątek 5 s. 29 (zaplecze)
32. Kółko polonistyczne mgr P. Stachura piątek 7 34
33. Kółko z religii w klasach 2-3 Ks. M. Rutkowicz piątek 6 14
34. Kółko z fizyki mgr A. Jabłońska piątek 0 16

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec