Zajęcia pozalekcyjne 2019/2020


OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


L.p. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Dzień Godzina lekcyjna Sala
1. Kółko z języka angielskiego (kl. 6a) mgr I. Woźniak poniedziałek 1 24
2. Zajęcia sportowe mgr I. Ordon poniedziałek 9 duża sala gim.
3. Zajęcia wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna mgr B. Herod poniedziałek 6 29
4. Zajęcia wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna mgr W. Rudzka poniedziałek 2 14
5. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i historii mgr H. Kałużna poniedziałek 7 35
6. Zajęcia dodatkowe z matematyki w kl. 8a mgr J. Pietranek poniedziałek 8 32
7. Zajęcia wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna mgr M. Frankiewicz poniedziałek 8 35
8. Koło biblijno - misyjne dr E. Dziwosz wtorek 6 14
9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego mgr M. Mędrala wtorek 8 33
10. Zajęcia wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna mgr A. Marcinek wtorek 2 14
11. Kółko z języka angielskiego mgr A. Dzidowska wtorek 7 32
12. Koło z języka niemieckiego mgr M. Machlowska wtorek 2 18
13. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 6 mgr D. Śmidowicz wtorek 1 29
14. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów - język polski kl. 8b mgr G. Serwicka wtorek 8 34
15. Zajęcia dodatkowe z biologii mgr J. Sypek wtorek 8 16
16. Zajęcia plastyczne mgr M. Lotko wtorek 2 świetlica
17. Grafomotoryka dla najmłodszych mgr S. Musialik wtorek 3 18
18. Zajęcia wyrównawcze dla kl. 5 mgr D. Śmidowicz środa 7 29
19. Zajęcia wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna mgr E. Jamrocha środa 6 14
20. Zespół wokalny M. Traczyk środa 7 32
21. Zajęcia z historii dla kl. 7 i 8 mgr P. Wójcik środa 8 34
22. Zajęcia dodatkowe z matematyki w kl. 4a mgr J. Pietranek środa 7 34
23. Zajęcia sportowe mgr B. Sławiński środa 7 duża sala gim.
24. Kółko informatyczne mgr K. Konar środa 8 25
25. Kółko biblijne Ks. mgr D. Romanek środa 7 35
26. Zajęcia wyrównawcze z fizyki mgr K. Mikołajek czwartek 8 16
27. Zajęcia taneczne mgr M. Wilk czwartek 9 12
28. Zabawy logorytmiczne mgr D. Sękowska czwartek 5 4
29. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego mgr P. Cecha czwartek 7:30-8:00 16
30. Zajęcia wyrównawcze z chemii mgr A. Płonka piątek 8 16
31. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów - geografia kl. 8b. mgr V. Madeja piątek 8 27
32. Kółko teatralne mgr M. Prymka-Gzik piątek 7 bibloteka
33. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego mgr I. Ambroziak piątek 7 22

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec