DZIEŃ W ZERÓWCE

Mądre główki

Wszystkie nasze mądre główki,
Muszą chodzić do zerówki.
Bo do wiedzy krok jest wielki,
Poznać cyfry i literki.
Będziesz  pisać , czytać, liczyć,
Trzeba tylko dużo ćwiczyć.

Rozkład zajęć

  • 9.00 Przychodzenie dzieci do zerówki.
  • 9.00 - 9.30 Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
  • 9.30 - 9.50 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
  • 9.50 - 11.20 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych z dominacja działalności umysłowej (aktywność matematyczna, językowa, spoleczna, przyrodnicza). Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.
  • 11.20 - 11.30 II Śniadanie
  • 11.30 - 12.50 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.
  • 12.50 - 13.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
  • 13.00 - 13.30 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
  • 13.30 - 14.00 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Indywidualna praca z dziećmi. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności organizacyjne
  • 14.00 Rozchodzenie się dzieci do domów. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i w sali lekcyjnej.


Dzieci z oddziału przedszkolnego Ob przy użyciu sokowirówki robiły sok z pysznych owoców.

   Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec